Tư vấn 0987.654.321
2
2
Mã sản phẩm Ảnh sản phẩm Tên sản phẩm Giá sản phẩm Số lượng Thành tiền
HCA00031 Sony Express X6 500.000đ 500.000đ
HCA00032 Laptop Probook HP 4430s 350.000đ 350.000đ

Tổng giá: 850.000đ

Click vào “Cập nhật giỏ hàng” để cập nhật số lượng. Nhập vào số lượng 0 để xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng. Nhấn vào thanh toán để hoàn tất mua hàng.

Mua tiếp
Xóa giỏ hàng