Blog

 • Mời gọi kiều bào hiến kế, chung sức xây dựng phát triển TP. Hồ Chí Minh 28/11/2017

  Trong ngày hôm nay (11/11) đoàn kiều bào đã tổ chức thành 4 nhóm đi tham quan các điểm như huyện Cần Giờ, Đại học Quốc gia, Khu công nghệ cao TP.HCM, Công viên phần mềm Quang Trung, Khu Nông nghiệp Công nghệ cao, Khu Đô thị mới Thủ Thiêm, Cảng Cát Lái... để kiều bào hiểu thêm về tình hình phát [...]

 • Mời gọi kiều bào hiến kế, chung sức xây dựng phát triển TP. Hồ Chí Minh 28/11/2017

  Trong ngày hôm nay (11/11) đoàn kiều bào đã tổ chức thành 4 nhóm đi tham quan các điểm như huyện Cần Giờ, Đại học Quốc gia, Khu công nghệ cao TP.HCM, Công viên phần mềm Quang Trung, Khu Nông nghiệp Công nghệ cao, Khu Đô thị mới Thủ Thiêm, Cảng Cát Lái... để kiều bào hiểu thêm về tình hình phát [...]

 • Mời gọi kiều bào hiến kế, chung sức xây dựng phát triển TP. Hồ Chí Minh 28/11/2017

  Trong ngày hôm nay (11/11) đoàn kiều bào đã tổ chức thành 4 nhóm đi tham quan các điểm như huyện Cần Giờ, Đại học Quốc gia, Khu công nghệ cao TP.HCM, Công viên phần mềm Quang Trung, Khu Nông nghiệp Công nghệ cao, Khu Đô thị mới Thủ Thiêm, Cảng Cát Lái... để kiều bào hiểu thêm về tình hình phát [...]

 • Mời gọi kiều bào hiến kế, chung sức xây dựng phát triển TP. Hồ Chí Minh 28/11/2017

  Trong ngày hôm nay (11/11) đoàn kiều bào đã tổ chức thành 4 nhóm đi tham quan các điểm như huyện Cần Giờ, Đại học Quốc gia, Khu công nghệ cao TP.HCM, Công viên phần mềm Quang Trung, Khu Nông nghiệp Công nghệ cao, Khu Đô thị mới Thủ Thiêm, Cảng Cát Lái... để kiều bào hiểu thêm về tình hình phát [...]

 • Mời gọi kiều bào hiến kế, chung sức xây dựng phát triển TP. Hồ Chí Minh 28/11/2017

  Trong ngày hôm nay (11/11) đoàn kiều bào đã tổ chức thành 4 nhóm đi tham quan các điểm như huyện Cần Giờ, Đại học Quốc gia, Khu công nghệ cao TP.HCM, Công viên phần mềm Quang Trung, Khu Nông nghiệp Công nghệ cao, Khu Đô thị mới Thủ Thiêm, Cảng Cát Lái... để kiều bào hiểu thêm về tình hình phát [...]

 • Mời gọi kiều bào hiến kế, chung sức xây dựng phát triển TP. Hồ Chí Minh 28/11/2017

  Trong ngày hôm nay (11/11) đoàn kiều bào đã tổ chức thành 4 nhóm đi tham quan các điểm như huyện Cần Giờ, Đại học Quốc gia, Khu công nghệ cao TP.HCM, Công viên phần mềm Quang Trung, Khu Nông nghiệp Công nghệ cao, Khu Đô thị mới Thủ Thiêm, Cảng Cát Lái... để kiều bào hiểu thêm về tình hình phát [...]